Assistant researcher/Apulaistutkija

NLS FGI

Summer job as an assistant researcher in The Finnish Geospatial Research Institute

Do you want to be part in the development of drone mapping and mobile laser scanning techniques and applications, or to conduct experimental research in 3D remote sensing projects of forests, agriculture and waterways?

The Finnish Geospatial Research Institute FGI is looking for assistant researchers for the Department of Remote Sensing and Photogrammetry for summer jobs and/or thesis workers (bachelor/master). The duties of an assistant researcher are diverse and may include algorithm development, problem solving, literature reviews, reporting, device construction and field work.

As an assistant researcher, you are part of a team of top experts developing new technical and scientific breakthroughs and you will increase your skills with the support of experienced researchers. So, if you are creative, cooperative, willing to learn new things and solve challenges, please apply soon, because applications are already reviewed during the application process.

Read more from the application notice and https://www.remotesensing.fi/careers/. The application can be done also in English.

                                                                ***

Kesätyö apulaistutkijana Paikkatietokeskuksessa

Haluatko mukaan kehittämään droonikartoituksen ja liikkuvan laserkeilauksen menetelmiä ja sovelluksia tai tekemään kokeellista tutkimusta metsien, maatalouden ja vesistöjen 3D-kaukokartoitusprojekteissa?

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI hakee apulaistutkijoita Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osastolle kesätöihin ja/tai opinnäytetyöntekijäksi (kandi/DI). Apulaistutkijan tehtävät ovat monipuolisia ja niihin voi sisältyä esimerkiksi algoritminkehitystä, ongelmanratkaisua, kirjallisuuskatsauksia, raportointia, laiterakennusta ja kenttätöitä.

Apulaistutkijana olet osana huippuosaajien tiimiä kehittämässä uusia teknisiä ja tieteellisiä läpimurtoja ja kasvatat osaamistasi kokeneiden tutkijoiden tuella. Jos siis olet luova, yhteistyökykyinen, halukas oppimaan uutta ja ratkaisemaan haasteita, haethan jo pian, sillä hakemuksia käydään läpi jo haun aikana.

Lue lisää hakuilmoituksesta ja osoitteesta https://www.remotesensing.fi/careers/.